EN | PL

Wystawy

Opening Day of Painting Exhibition of Doctoral Degree Candidates “Inspirations” Opening 28 February 2014, at 6.00 pm

m doktoranci ujkINSPIRACJE. 
Wystawa malarstwa doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Definiowanie obszaru inspiracji zwykle odnosi się do osobistych i subiektywnych odczuć artystów, i wiąże się z wieloma pytaniami dotyczącymi postaw twórczych jak np.: 
czym dla artysty jest inspiracja? Z jakich źródeł ją czerpie? Czy współczesność staje się polem inspiracji dla artystycznych wypowiedzi? Jak artyści przenoszą obszary inspiracji na media malarskie? Czy obraz w klasycznym rozumieniu może być nośnikiem złożonych treści w świecie zdominowanym przez przekazy mass medialne?
Prezentowana w Galerii Winda wystawa malarstwa doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych UJK, zatytułowana “Inspiracje”, daje wiele odpowiedzi na tak postawione pytania. Część znajduje się bezpośrednio na płótnach, część pozostaje w sferze autorskich teoretycznych komentarzy, o które, jako kurator wystawy, poprosiłam wszystkich autorów. Obszerność wypowiedzi nie pozwala na przytoczenie ich w całości. Pozwalają natomiast na pewne uogólnienie i wskazanie głównych obszarów inspiracji.
Obszar pierwszy wiąże się ze światem duchowym człowieka i jego dążeniem do transcendencji (Łukasz Gil, Dariusz Mlącki, Tycjan Knut). Obszar drugi dotyczy poszukiwania tematów w przestrzeniach miasta, jego architektonicznej i urbanistycznej tkance (Eliza Głowacka, Magdalena Mosakowska). Obszar trzeci to obrazowanie autorskich baz danych, wizualizowanie muzyki oraz zachowań społecznych ludzi (Maciej Zdanowicz, Joanna Zak). Obszar czwarty włącza się w dyskurs codzienności poprzez poszukiwanie inspiracji w najbliższym otoczeniu człowieka (Magdalena Leśniak). Forma obrazów i język wypowiedzi tworzą szerokie spektrum od figuracji do abstrakcji, od przedstawienia do symbolu, od ekspresji do geometrii.

Łukasz Gil w swoim malarstwie poszukuje człowieka, który w jego odczuciach staje się symbolem, umownym znakiem, przekazem. Autor napisał: Moje malarstwo jest swoistym zapisem jaki rodzi się na styku przeżycia estetycznego i psychicznego. Cykle obrazów […] są refleksją inspirowaną problemami czasu, sztuki i wydarzeń toczącego się życia, rodzącego się nagle i dojrzewającego od czasu zmaterializowania.

Dariusz Mlącki stawia się na granicy minimalistycznej abstrakcji geometrycznej i przedmiotowości. Wybiera tematy symboliczne, pełne znaczeń. Stosuje zasadę przenikania różnych przestrzeni iluzyjnych. Obraz udaje, że jest przedmiotem, na którym jest namalowany inny przedmiot, który posiada w sobie jeszcze inną przestrzeń, a wszystko znajduje się w telewizorze, który jest namalowany jako jeszcze inna przestrzeń. Podaję tu przykład zacierania granicy percepcyjnej środkami malarskimi w celu zdezorientowania widza i pobudzenia percepcji, przekroczenia pozoru identyfikacji rzeczywistości i transcendencji.

Tycjan Knut koncentruje się na emocjonalnym odczuwaniu istnienia. Nierozpoznane płaszczyzny odkrywam posługując się intuicją i przypadkiem uwolnionym z okowów intelektualnej jego interpretacji […]. To twórcze działanie praktykuję, […] posługując się technikami medytacyjnymi, redukuję do minimum wszelkie szumy myśli, pogłębiam tym samym ciszę we mnie samym. Otwieram się i odczuwam rytm otaczającego mnie świata.

Eliza Głowacka odkrywa przestrzenie miejskiej architektury. Maluje miejsca, które są traktowane jako niczyje, skazane na powolne zdegradowanie. Stacje, przejścia podziemne, perony, kładki nad torami są obszarami, które wymykają się podziałowi na to, co prywatne i komercyjne, oficjalne, użytkowe; stanowią jedynie pas transmisyjny, który umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi znanymi sferami miasta.

Zainteresowanie przestrzeniami miasta widoczne jest również w obrazach Magdaleny Mosakowskiej. Urodziłam się w stolicy, wychowałam i nadal w niej mieszkam, więc miasto stanowi dla mnie środowisko naturalne. Fascynuje mnie konstrukcja zarówno jako szkielet, który nadaje formę całości obiektu ale i konstrukcja jako rysunek tworzący skomplikowany, abstrakcyjny świat. Posługuję się językiem geometrii, aby uzyskać iluzję przestrzeni na płaszczyźnie oraz w przestrzeni.

Maciej Zdanowicz poszukuje takich form obrazu, które będą, jak pisze, przekonującą reprezentacją idei muzyki. Na podstawie istniejących przesłanek […] zakreślam obszar możliwego występowania ekwiwalencji: linia – przebieg melodyczny, ton/walor obrazu – wysokość dźwięku, skala – dynamika dźwięku, barwa – tembr, kształt i faktura – intuicyjnie odebrany charakter, ekspresja muzyki. Konstruuję obrazy, zjawiska wizualne, których intencją jest wywołanie u odbiorców wrażeń zbieżnych ze słuchowymi.

Joanna Zak obrazuje swoje codzienne “krzątanie się” po własnym mieszkaniu. Obrazy składają się z 9 kwadratowych modułów, z których 8 reprezentuje pomieszczenia mieszkania: pokój dzienny, balkon, pracownię, przedpokój, pokój dziecka, łazienkę, toaletę i kuchnię, a jeden moduł reprezentuje świat zewnętrzny. W warstwie teoretycznej opiera się na estetyce Shustermana związanej z badaniami własnego doświadczenia codzienności i użycia swojego ciała jako miejsca sensoryczno-estetycznej percepcji.

Tematem malarstwa Magdaleny Leśniak są przedmioty z bliskiego otoczenia człowieka, zwrócenie uwagi na zjawisko gromadzenia rzeczy oraz na naturę zbieracza. Pokochałam świat rzeczy z kilku przyczyn. Między innymi dlatego że, są one wszędzie, atakują swoją obecnością […]. W swoich obrazach ukazuję przedmioty, stanowiące moją codzienną scenografię. Są to rzeczy różne, od tych niezbędnych do funkcjonowania, po te, związane z moją sferą emocjonalną.

Wystawa jest znakomitą okazją do odnajdywania wspólnych kierunków poszukiwań artystycznych wszystkich uczestników, a także porównań odrębnych, indywidualnych przestrzeni, w jakich poruszają się artyści. Prezentowane obrazy, jak i przytoczone wypowiedzi, wskazują na wiele źródeł inspiracji i ważną rolę w ich twórczości. Inspiracje oraz język malarskich wypowiedzi często przenikają się tworząc charakterystyczny rys wieloznaczności i wielowątkowości.

Joanna Łuczaj

INSPIRACJE. 
Wystawa malarstwa doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kolejna prezentacja sztuki w Galerii “Winda” zatytułowana została jako – “Inspiracje” – pozwoliłem sobie nadać jej swój osobisty podtekst i charakter niezależnie od tego, co namyśli mieli autorzy i kuratorka projektu – “aby od czegoś zacząć”, – spoglądając co przygotowała kuratorka Projektu jestem szczęśliwie zadowolony, że “Inspiracje” zawitały w progi naszej galerii. To że sama inspiracja czasem jest bardzo trudna, to każdy kto zajmuję się tworzeniem sztuki i nowej rzeczywistości malarskiej, dobrze o tym wie. To, co nas pobudza do działania twórczego i sprawia, że to działanie jest przyjemnością, a nie męką, to entuzjazm twórczy. Ten sam entuzjazm i świeżość pomysłów widzę w pracach doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Którzy postanowili swoje inspiracje i poszukiwania zamknąć w ramę wystawy w naszej “Inspirującej” Galerii. Chcąc podzielić się tym, co ich inspiruje z odbiorcą, stworzyli różnorodną wystawę, która bardzo dobrze wpisuje się w tendencje współczesnej sztuki. Entuzjazmem napawają nas rzeczy, które nam się podobają. Aby przełamać bezczynność i wzbudzić w sobie entuzjazm do zrobienia czegoś kreatywnego , możemy a nawet powinniśmy się nawzajem inspirować. Ten krok poczyniło ośmioro artystów i artystek doprowadzając do wspólnej wystawy na której mają możliwość skonfrontowania swojego malarstwa nawzajem. Twórcy starożytni z prośbą o natchnienie zwracali się do Muz. My dziś zaś, szukamy inspiracji sami dla siebie w otaczającej nas rzeczywistości. Patrząc na wielość inspiracji, które przedstawiają autorzy wystawy inspirować mogą, ludzie, zdarzenia, myśli i refleksje wszystko w czym można odnaleźć coś ciekawego i intrygującego dla siebie. Inspirująca jest także wiedza jaka posiadamy w naszej świadomości i podświadomości czasem może ona nas po prostu olśnić. Tego olśnienia twórczego życzę, artystą biorącym udział w projekcie “Inspiracje”, aby wystawa oraz ich kolejne kroki w karierze artystycznej były inspirującym przeżyciem dla nas wszystkich.

 Kurator Galerii
 Artur Wijata

ŁUKASZ GIL

Ur. 1982. Studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza, uhonorowany I nagrodą im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom 2010 roku. Od 2010 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Obecnie doktorant Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kierunku Sztuki Piękne. Autor 11. wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad 50. wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą m.in. w Niemczech, Austrii, Belgii, Rumunii, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym oraz rysunkiem. Jest także autorem scenografii teatralnych. Jego prace znajdują się w zbiorach placówek kulturalnych oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Mieszka i pracuje w Rzeszowie.


DARIUSZ MLĄCKI

Ur. 1963. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. W 1989 dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Tadeusza Dominika i prof. Zbigniewa Gostomskiego. W latach 1992-2001 nauczyciel akademicki Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Otwarta Pracownia w Krakowie. Obecnie doktorant Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kierunku Sztuki Piękne. Autor ponad 30 wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad 60 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w: Espace Degree Art Gallery, Luxemburg, Galerie Aves Bordeuxe, Francja, Gallery 67, New York, USA, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, Bunkier Sztuki, Kraków.
Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Fundacji Adenauera, Muzeum w Chełmie, Galerii Studio, Kolekcji Perii, Galerii Białej w Lublinie, Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie oraz w kolekcjach prywatnych.


ELIZA GŁOWACKA

Ur. 1980. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dyplom z malarstwa sztalugowego w pracowni  prof. Ewy Pełki oraz aneks ze struktur wizualnych w pracowni  prof. Wiesława Łuczaja. W roku akademickim 2008/2009 stażystka ASP w Warszawie w pracowni Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego prof. Marzanny Wróblewskiej. Obecnie doktorantka Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach, na kierunku Sztuki Piękne. Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka ponad wystaw zbiorowych, m.in. w CK Zamek Poznań, Muzeum Historii Kielc, Galeria Działań, Warszawa. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym i projektowaniem graficznym.


MAGDALENA MOSAKOWSKA

Ur. 1974. W latach 1996-2001 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni  prof. Rajmunda Ziemskiego. W 2006 roku stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Obecnie doktorantka Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach, na kierunku Sztuki Piękne. Autorka 8 wystaw indywidualnych oraz uczestniczka ponad 30. wystaw zbiorowych. Prace w kolekcjach w kraju i za granicą m.in. w Batuz Foundation w Niemczech. Mieszka i pracuje w Warszawie.


TYCJAN KNUT

ur. 1985. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Dyplom w 2011 roku w pracowniach:  malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego, rysunku prof. Ryszarda Ługowskiego i fotografii dr hab. Mariusza Dąbrowskiego. Obecnie doktorant Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kierunku Sztuki Piękne. Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik licznych wystaw zbiorowych, m.in. w Galerii Kordegarda, Warszawa, Bunkier Sztuki, Kraków, Bufallo, USA. Tworzy w obszarze malarstwa, rysunku, fotografii i sztuki nowych mediów.


JOANNA ZAK

Ur. 1979. W latach 1999-2004 studia w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dyplom w pracowni prof. Włodzimierza Szymańskiego. Obecnie doktorantka macierzystego Instytutu, na kierunku Sztuki Piękne.  Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Glaspavillon „Hans-Schmitz-Haus”, Rheinbach, Niemcy. Tworzy w zakresie malarstwa w nurcie geometrii dyskursywnej. Mieszka i pracuje w Kielcach.


MACIEJ ZDANOWICZ

Ur. 1982. Studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, dyplom z wyróżnieniem w 2007 r. Doktorant Instytutu Sztuki PAN w Warszawie (studia w zakresie historii sztuki) oraz Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ( studia w zakresie sztuk pięknych).  Członek zwyczajny Centrum Muzyki Wizualnej w Los Angeles, Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PSeME), Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik licznych wystaw zbiorowych, m.in. w Center for Visual and Non Visual Arts, Plovdiv, Bułgaria, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Pałac Lubostroń k. Bydgoszczy, Bunkier Sztuki, Kraków. Działa w obszarze malarstwa, rysunku, mediów cyfrowych, historii i teorii sztuki nowoczesnej i współczesnej.


MAGDALENA LEŚNIAK

Urodzona w 1988 roku w Kielcach. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa. Obroniła dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w 2012 roku. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce, min. w Wystawie Konkursowej im. E. Gepperta w BWA we Wrocławiu, w Wystawie Pokonkursowej “Przedwiośnie” w Kielcach. Jej prace były prezentowane na wystawach indywidualnych w kraju i za granicą min. w Galerii Izaart w Pont-Aven  we Francji. Obecnie doktorantka Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach.

Relation Exhibitions


return

Opening Ours

Monday

Closed

Tuesday - Friday

10-18

Saturday

Closed

Sunday

12-16

Contact

Kielce Cultural Center

Plac St. Moniuszki 2b

25-334 Kielce

woj. Świętokrzyskie